شاکر عامری

درباره من

دکتر شاکر عامری
image

دانشیار گروه آموزشی زبان وادبیات عرب @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

درباره ی من: دکتر شاکر احمد العامری ، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان. در سال 1956 (1335ش) در بصره متولد شدم. دارای مدرک لیسانس انگلیسی از دانشکده ادبیات دانشگاه بصره 1978 (1356ش) است. من در جنگ ایران و عراق به ایران پناهنده شدم و تا زمان سقوط صدام ظالم در میان نیروهای مجاهدین عراقی در سپاه بدر بودم. بعد از جنگ، تحصیلات دانشگاهی خود را در ایران ادامه دادم و در سال 1378 مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی را از دانشگاه اصفهان و دکترای زبان و ادبیات عربی را در سال 1382 از دانشگاه تهران اخذ نمودم و اکنون عضو هیئت علمی پیمانی قراردادی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان هستم، و بیش از 17 سال در این کار (از 1/10/1382) مشغول بوده ام. زندگی علمی: تاکنون 27 مقاله در مجلات علمی معتبر چاپ شده است. همچنین هفت مقاله در کنفرانسها چاپ کرده ام. من شش کت...

  • آدرس گروه آموزشی زبان وادبیات عرب، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، ایران
  • ایمیل ,
  • تلفن (+98)2331530000
  • محقق گوگل پروفایل
  • وبسایت https://ameri.semnan.ac.ir

محقق گوگل

(1401/9/10)

استنادات

2

h-index

1

i10-index

0

مؤلفین همکار

4

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1375- 1378

کارشناسی ارشد

اصفهان

دانشکده زبانهای خارجی- رشته زبان و ادبیات عربی

1378- 1382

دکتری

تهران

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - رشته زبان و ادبیات عربی

تجارب

مهارت ها

اولین کرسی نظریه ترویجی در دانشگاه سمنان

اولویت های پژوهشی

کارهای پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
إنّ وأنّ بین المصدریة والتوکید
بحوث فی اللغه العربیه(2020)
^شاکر عامری*
اسم المصدر فی اللغتین العربیة والفارسیة
اللغه العربیه و آدابها(2020)
9221248001, ^احسان اسمعیلی طاهری*, ^شاکر عامری, ^سیدرضا میراحمدی
المستوی المعجمی فی شعر أحمد عبد المعطی حجازی دراسة علی ضوء إستراتیجیة الخطاب
اللغه العربیه و آدابها(2020)
9221248005, ^صادق عسکری*, دکتر حسین کیانی, ^شاکر عامری
حقیقت نمایی در البخلای جاحظ (موردکاوی قصه های اهل مرو و خراسان)
پژوهشنامه نقد ادب عربی(2019)
9311248001, ^احسان اسمعیلی طاهری*, ^سیدرضا میراحمدی, ^شاکر عامری
أثر السیاق فی توظیف الأفعال لدی أحمد عبد المعطی حجازی دراسة من منظور إستراتیجیة الخطاب
بحوث فی اللغه العربیه(2019)
9221248005, ^صادق عسکری*, کیانی حسین, ^شاکر عامری
الإستعارة عند أحمد عبدالمعطی حجازی؛ دراسة علی ضوء الإستراتیجیة التلمیحیة
ادب عربی(2019)
9221248005, ^صادق عسکری*, حسین کیانی, ^شاکر عامری
التّقنیات الزّمنیّة فی روایة «عبث الأقدار» لنجیب محفوظ دراسة فی ضوء نظریه جیرار جینیت
اللغه العربیه و آدابها(2019)
^شاکر عامری*, 9421248001
تجلیات السرد البولیفونی فی روایة اعترافات کاتم الصوت لمؤنس الرزاز باعتباره مظهرا من مظاهر ما بعد الحداثة
اضاءات نقدیة فی الأدبین العربی والفارسی(2018)
9311248004, ^صادق عسکری, ^شاکر عامری*, ^علی اکبر نورسیده
الهجاء السیاسی فی حولیات السید حیدر الحلی
دراسات فی اللغه العربیه و آدابها(2018)
9221248002*, ^محمود خورسندی, ^شاکر عامری
لمسات سمیائیة فی ألوان أبی تمام
اضاءات نقدیة فی الأدبین العربی والفارسی(2017)
9221248003, ^شاکر عامری*, ^صادق عسکری, ^سیدرضا میراحمدی
نظرة جدیدة إلى حروف الجرّ الزائدة
آداب الکوفة(2017)
^شاکر عامری*
الشنفری من خلال الثائیات الضدیة فی لامیة العرب (دراسة فی ضوء القراءة الأنثروبولوجیة)
دراسات فی اللغه العربیه و آدابها(2017)
^علی اکبر نورسیده*, ^شاکر عامری, ملیحه یعقوبی زاده
آسباب انتشار سیرة عنترة فی العصر العباسی الثانی
مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها(2016)
^شاکر عامری*, محمد علی عامری
تمظهرات التشظی فی روایة أحیاء فی البحر المیت لمؤنس الرزاز
دراسات فی السردانیة العربیة(2020)
9311248004, ^شاکر عامری*, ^صادق عسکری, ^علی اکبر نورسیده
البحر والصحراء هما الأکثر حضوراً فی الشعر الکویتی
نخستین همایش پژوهشهای شعر معاصر عربی(2018-11-18)
^شاکر عامری
أحمد السقّاف .. شاعر الکویت وبانی ثقافتها
میراث مشترک زبان ،ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزه خلیج فارس(2017-02-15)
^شاکر عامری*
علی السبتی .. شاعر متعدّد الأبعاد
میراث مشترک زبان ،ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزه خلیج فارس(2017-02-15)
^شاکر عامری*
ترجمه و تحليل يكهزار بيت از ديوان شريف رضي
زارعي محمدنبي(تاریخ دفاع: 1390/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شاعر قروي بين دو مذهب كلاسيك و رمانتيك
سالارزاده سربالا فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
اميري ربيع(تاریخ دفاع: 1390/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عقايد بين شاعري و نقادي
رئيسي محمدتقي(تاریخ دفاع: 1390/08/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
اسدي مجره صديقه(تاریخ دفاع: 1390/10/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
وجوه تناسب لفظ و معنا در ثلث آخر قرآن از ديدگاه علم معاني
مرادي فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/04/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرهنگ واژه هاي المجاني الحديثه
شريعتي سوق فاطمه(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
موسيقي شعر دراشعار عمرابن ابي ربيعه
كرمي اعظم(تاریخ دفاع: 1391/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرهنگ كنايه هاي تحليل قرآن
فرهادي مريم(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
يوسفي فرد آسيه(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جلوه هاي نواوري در مدايح ابو تمام
قادري تپه رشت سليم(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و برگردان لافتات
عباسي زهرا(تاریخ دفاع: 1392/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي انواع استعاره در جزء هاي 13-9
حسني زينب(تاریخ دفاع: 1393/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جلوه هاي پوشش در شعر دوره اسلامي و اموي
سوخته سرايي سعيده(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصاوير كاريكاتوري در ديوان جرير
عباسي بيژايم محمدرضا(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرهنگ واژه هاي المجاني الحديثه جلد4
عباسي مرضيه(تاریخ دفاع: 1394/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه و تحليل ابيات عربي ديوان الأدب و بستان الأدب علامه حائري مازندراني سمناني
جلالي فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واژه هاي تخصصي پزشكي كتاب كامل الصناعه الطيبه تاليف علي بن العباس
ميري سيده فرشته(تاریخ دفاع: 1395/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
الهجاء في حوليات السيد حيدر الحلي الحسينيه
زهراب حيدر(تاریخ دفاع: 1397/06/31) ، مقطع : دكتري
گرايش هاي انتقادي در رمان مدن الملح عبدالرحمن منيف
عظيم خاني الناز(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اصالت و غربگرايي در آثار عباس محمود عقاد
ساكي شيوا(تاریخ دفاع: 1396/04/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زن در دو مكتب كلاسيك و رومانتيسم در پرتو نظريه فمنيسم
فخاري فهيمه(تاریخ دفاع: 1395/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
الاستراتيجيات التواصلية في شعر أحمد عبد المعطي حجازي
فيروزپور مرضيه(تاریخ دفاع: 1397/04/13) ، مقطع : دكتري
السيميائية في شعر أبي تمام
سالمي علي(تاریخ دفاع: 1397/04/13) ، مقطع : دكتري
ترجمه معجم المصطلحات العلمية والهندسية (تا حرف سين)
تبريزيان كاظم ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه و نقد موسوعة اللهجة الكويتية
سواري ليلا(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه عربي و نقد فرهنگ دانش آموز سخن
تاروردي لو هادي(تاریخ دفاع: 1400/04/28) ، مقطع : دكتري
تمظهرات ما وراء السرد في روايتي أحياء في البحر الميت واعترافات كاتم الصوت لمؤنس الرزاز
بهشتي زهرا(تاریخ دفاع: 1398/10/08) ، مقطع : دكتري
ترجمه كتاب البخلاء جاحظ و بررسي افكار و انديشه هاي وي
آتش روز حبيب(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : دكتري
ترجمه فارسي بخش سوم معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية
غني نژاد وحيد(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه و نقد جلد سوم كتاب موسوعه التعبير الاصطلاحي في اللغه العربيه محمد محمد داوود
سليميان ريزي عليرضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
علاقة الموسيقي بالمضمون في لا فتات احمد مطر
خورسندي عليرضا ، مقطع : دكتري
جماليات المدح في نماذج من الفاطميات المعاصره
مومني محمد ، مقطع : دكتري
النقد الاجتماعي والسياسي لدي أبي نواس وحافظ الشيرازي
عبدرويياني جواد ، مقطع : دكتري
جمالية الصورة الفنية للمرأة في القرآن الكريم
فتحي خان ابادي امين ، مقطع : دكتري
ارزيابي ترجمه عربي احمد موسي از رمان سمفوني مردگان بر اساس الگوي گارسس
موسوي سيدحميد ، مقطع : كارشناسي ارشد
شعر ابي المحاسن الكربلائي دراسة بيانية
ال ساجت باسم(تاریخ دفاع: 1400/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه و تحليل يكهزار بيت از ديوان شريف رضي
زارعي محمدنبي(تاریخ دفاع: 1390/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شاعر قروي بين دو مذهب كلاسيك و رمانتيك
سالارزاده سربالا فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
اميري ربيع(تاریخ دفاع: 1390/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عقايد بين شاعري و نقادي
رئيسي محمدتقي(تاریخ دفاع: 1390/08/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
اسدي مجره صديقه(تاریخ دفاع: 1390/10/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
وجوه تناسب لفظ و معنا در ثلث آخر قرآن از ديدگاه علم معاني
مرادي فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/04/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرهنگ واژه هاي المجاني الحديثه
شريعتي سوق فاطمه(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
موسيقي شعر دراشعار عمرابن ابي ربيعه
كرمي اعظم(تاریخ دفاع: 1391/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرهنگ كنايه هاي تحليل قرآن
فرهادي مريم(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
يوسفي فرد آسيه(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جلوه هاي نواوري در مدايح ابو تمام
قادري تپه رشت سليم(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و برگردان لافتات
عباسي زهرا(تاریخ دفاع: 1392/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي انواع استعاره در جزء هاي 13-9
حسني زينب(تاریخ دفاع: 1393/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جلوه هاي پوشش در شعر دوره اسلامي و اموي
سوخته سرايي سعيده(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصاوير كاريكاتوري در ديوان جرير
عباسي بيژايم محمدرضا(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرهنگ واژه هاي المجاني الحديثه جلد4
عباسي مرضيه(تاریخ دفاع: 1394/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه و تحليل ابيات عربي ديوان الأدب و بستان الأدب علامه حائري مازندراني سمناني
جلالي فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واژه هاي تخصصي پزشكي كتاب كامل الصناعه الطيبه تاليف علي بن العباس
ميري سيده فرشته(تاریخ دفاع: 1395/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
الهجاء في حوليات السيد حيدر الحلي الحسينيه
زهراب حيدر(تاریخ دفاع: 1397/06/31) ، مقطع : دكتري
گرايش هاي انتقادي در رمان مدن الملح عبدالرحمن منيف
عظيم خاني الناز(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اصالت و غربگرايي در آثار عباس محمود عقاد
ساكي شيوا(تاریخ دفاع: 1396/04/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زن در دو مكتب كلاسيك و رومانتيسم در پرتو نظريه فمنيسم
فخاري فهيمه(تاریخ دفاع: 1395/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
الاستراتيجيات التواصلية في شعر أحمد عبد المعطي حجازي
فيروزپور مرضيه(تاریخ دفاع: 1397/04/13) ، مقطع : دكتري
السيميائية في شعر أبي تمام
سالمي علي(تاریخ دفاع: 1397/04/13) ، مقطع : دكتري
ترجمه معجم المصطلحات العلمية والهندسية (تا حرف سين)
تبريزيان كاظم ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه و نقد موسوعة اللهجة الكويتية
سواري ليلا(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه عربي و نقد فرهنگ دانش آموز سخن
تاروردي لو هادي(تاریخ دفاع: 1400/04/28) ، مقطع : دكتري
تمظهرات ما وراء السرد في روايتي أحياء في البحر الميت واعترافات كاتم الصوت لمؤنس الرزاز
بهشتي زهرا(تاریخ دفاع: 1398/10/08) ، مقطع : دكتري
ترجمه كتاب البخلاء جاحظ و بررسي افكار و انديشه هاي وي
آتش روز حبيب(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : دكتري
ترجمه فارسي بخش سوم معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية
غني نژاد وحيد(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه و نقد جلد سوم كتاب موسوعه التعبير الاصطلاحي في اللغه العربيه محمد محمد داوود
سليميان ريزي عليرضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
علاقة الموسيقي بالمضمون في لا فتات احمد مطر
خورسندي عليرضا ، مقطع : دكتري
جماليات المدح في نماذج من الفاطميات المعاصره
مومني محمد ، مقطع : دكتري
النقد الاجتماعي والسياسي لدي أبي نواس وحافظ الشيرازي
عبدرويياني جواد ، مقطع : دكتري
جمالية الصورة الفنية للمرأة في القرآن الكريم
فتحي خان ابادي امين ، مقطع : دكتري
ارزيابي ترجمه عربي احمد موسي از رمان سمفوني مردگان بر اساس الگوي گارسس
موسوي سيدحميد ، مقطع : كارشناسي ارشد
شعر ابي المحاسن الكربلائي دراسة بيانية
ال ساجت باسم(تاریخ دفاع: 1400/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسی و برگردان «لافتات» هفتگانه احمد مطر
بررسی و برگردان «لافتات» هفتگانه احمد مطر
نصوص من الأدب الأندلسی
نصوص من الأدب الأندلسی
مختارات من النصوص الأدبیة فی العصر العباسی الثانی
مختارات من النصوص الأدبیة فی العصر العباسی الثانی
«الإنشاء الأوّل» تعلیم الإنشاء العربیّ للطلاّب الإیرانیّین (1)
«الإنشاء الأوّل» تعلیم الإنشاء العربیّ للطلاّب الإیرانیّین (1)
فرهنگ واژه های شعر عربی از دوره جاهلی تا پایان عصر اموی (از المجانی الحدیثه جلد 1 و 2)
فرهنگ واژه های شعر عربی از دوره جاهلی تا پایان عصر اموی (از المجانی الحدیثه جلد 1 و 2)
«الإنشاء الأوّل» تعلیم الإنشاء العربیّ للطلاّب الإیرانیّین (3)
«الإنشاء الأوّل» تعلیم الإنشاء العربیّ للطلاّب الإیرانیّین (3)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
دكتري - شعر معاصر عربي   (224 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبيات عربي , گرایش : زبان و ادبيات عربي
گویش عراقی   (227 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ترجمه
گویش عراقی   (256 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ترجمه
متون نظم و نثر دوره مغولی، مملوکی و عثمانی   (460 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات
دكترى- تحلیل شعر قدیم   (480 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات
ارشد- تحلیل و نقد شعر و نثر از آغاز   (417 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات
ارشد- تحلیل و نقد شعر دوره معاصر   (412 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات
متون نظم دوره جاهلی   (470 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : متون
تحلیل ونقد شعر دوره عباسی   (475 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
متون نظم و نثر اندلس   (482 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
تحلیل نثر از آغاز تا دوره معاصر   (477 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
متون نثر از جاهلی تا پایان اموی   (486 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی زبان وادبیات عرب، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، ایران
sh.ameri@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس