شاکر عامری

درباره من

دکتر شاکر عامری
image

دانشیار گروه آموزشی زبان وادبیات عرب @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

درباره ی من: دکتر شاکر احمد العامری ، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان. در سال 1956 (1335ش) در بصره متولد شدم. دارای مدرک لیسانس انگلیسی از دانشکده ادبیات دانشگاه بصره 1978 (1356ش) است. من در جنگ ایران و عراق به ایران پناهنده شدم و تا زمان سقوط صدام ظالم در میان نیروهای مجاهدین عراقی در سپاه بدر بودم. بعد از جنگ، تحصیلات دانشگاهی خود را در ایران ادامه دادم و در سال 1378 مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی را از دانشگاه اصفهان و دکترای زبان و ادبیات عربی را در سال 1382 از دانشگاه تهران اخذ نمودم و اکنون عضو هیئت علمی پیمانی قراردادی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان هستم، و بیش از 17 سال در این کار (از 1/10/1382) مشغول بوده ام. زندگی علمی: تاکنون 27 مقاله در مجلات علمی معتبر چاپ شده است. همچنین هفت مقاله در کنفرانسها چاپ کرده ام. من شش کت...

  • آدرس گروه آموزشی زبان وادبیات عرب، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، ایران
  • ایمیل ,
  • تلفن (+98)2331530000
  • محقق گوگل پروفایل
  • وبسایت https://ameri.semnan.ac.ir

محقق گوگل

(1400/7/18)

استنادات

4

h-index

1

i10-index

0

مؤلفین همکار

4

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1375- 1378

کارشناسی ارشد

اصفهان

دانشکده زبانهای خارجی- رشته زبان و ادبیات عربی

1378- 1382

دکتری

تهران

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - رشته زبان و ادبیات عربی

تجارب

مهارت ها

اولین کرسی نظریه ترویجی در دانشگاه سمنان

اولویت های پژوهشی

کارهای پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
إنّ وأنّ بین المصدریة والتوکید
بحوث فی اللغه العربیه(2020)
^شاکر عامری*
اسم المصدر فی اللغتین العربیة والفارسیة
اللغه العربیه و آدابها(2020)
9221248001, ^احسان اسمعیلی طاهری*, ^شاکر عامری, ^سیدرضا میراحمدی
تمظهرات التشظی فی روایة أحیاء فی البحر المیت لمؤنس الرزاز
دراسات فی السردانیة العربیة(2020)
9311248004, ^شاکر عامری*, ^صادق عسکری, ^علی اکبر نورسیده
المستوی المعجمی فی شعر أحمد عبد المعطی حجازی دراسة علی ضوء إستراتیجیة الخطاب
اللغه العربیه و آدابها(2020)
9221248005, ^صادق عسکری*, دکتر حسین کیانی, ^شاکر عامری
حقیقت نمایی در البخلای جاحظ (موردکاوی قصه های اهل مرو و خراسان)
پژوهشنامه نقد ادب عربی(2019)
9311248001, ^احسان اسمعیلی طاهری*, ^سیدرضا میراحمدی, ^شاکر عامری
أثر السیاق فی توظیف الأفعال لدی أحمد عبد المعطی حجازی دراسة من منظور إستراتیجیة الخطاب
بحوث فی اللغه العربیه(2019)
9221248005, ^صادق عسکری*, کیانی حسین, ^شاکر عامری
الإستعارة عند أحمد عبدالمعطی حجازی؛ دراسة علی ضوء الإستراتیجیة التلمیحیة
ادب عربی(2019)
9221248005, ^صادق عسکری*, حسین کیانی, ^شاکر عامری
التّقنیات الزّمنیّة فی روایة «عبث الأقدار» لنجیب محفوظ دراسة فی ضوء نظریه جیرار جینیت
اللغه العربیه و آدابها(2019)
^شاکر عامری*, 9421248001
تجلیات السرد البولیفونی فی روایة اعترافات کاتم الصوت لمؤنس الرزاز باعتباره مظهرا من مظاهر ما بعد الحداثة
اضاءات نقدیة فی الأدبین العربی والفارسی(2018)
9311248004, ^صادق عسکری, ^شاکر عامری*, ^علی اکبر نورسیده
الهجاء السیاسی فی حولیات السید حیدر الحلی
دراسات فی اللغه العربیه و آدابها(2018)
9221248002*, ^محمود خورسندی, ^شاکر عامری
لمسات سمیائیة فی ألوان أبی تمام
اضاءات نقدیة فی الأدبین العربی والفارسی(2017)
9221248003, ^شاکر عامری*, ^صادق عسکری, ^سیدرضا میراحمدی
نظرة جدیدة إلى حروف الجرّ الزائدة
آداب الکوفة(2017)
^شاکر عامری*
الشنفری من خلال الثائیات الضدیة فی لامیة العرب (دراسة فی ضوء القراءة الأنثروبولوجیة)
دراسات فی اللغه العربیه و آدابها(2017)
^علی اکبر نورسیده*, ^شاکر عامری, ملیحه یعقوبی زاده
آسباب انتشار سیرة عنترة فی العصر العباسی الثانی
مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها(2016)
^شاکر عامری*, محمد علی عامری
البحر والصحراء هما الأکثر حضوراً فی الشعر الکویتی
نخستین همایش پژوهشهای شعر معاصر عربی(2018-11-18)
^شاکر عامری
علی السبتی .. شاعر متعدّد الأبعاد
میراث مشترک زبان ،ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزه خلیج فارس(2017-02-15)
^شاکر عامری*
أحمد السقّاف .. شاعر الکویت وبانی ثقافتها
میراث مشترک زبان ،ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوزه خلیج فارس(2017-02-15)
^شاکر عامری*
ترجمه و تحليل يكهزار بيت از ديوان شريف رضي
زارعي محمدنبي(تاریخ دفاع: 1390/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شاعر قروي بين دو مذهب كلاسيك و رمانتيك
سالارزاده سربالا فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عقايد بين شاعري و نقادي
رئيسي محمدتقي(تاریخ دفاع: 1390/08/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
وجوه تناسب لفظ و معنا در ثلث آخر قرآن از ديدگاه علم معاني
مرادي فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/04/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرهنگ واژه هاي المجاني الحديثه
شريعتي سوق فاطمه(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
موسيقي شعر دراشعار عمرابن ابي ربيعه
كرمي اعظم(تاریخ دفاع: 1391/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرهنگ كنايه هاي تحليل قرآن
فرهادي مريم(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جلوه هاي نواوري در مدايح ابو تمام
قادري تپه رشت سليم(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و برگردان لافتات
عباسي زهرا(تاریخ دفاع: 1392/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي انواع استعاره در جزء هاي 13-9
حسني زينب(تاریخ دفاع: 1393/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جلوه هاي پوشش در شعر دوره اسلامي و اموي
سوخته سرايي سعيده(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصاوير كاريكاتوري در ديوان جرير
عباسي بيژايم محمدرضا(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرهنگ واژه هاي المجاني الحديثه جلد4
عباسي مرضيه(تاریخ دفاع: 1394/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه و تحليل ابيات عربي ديوان الأدب و بستان الأدب علامه حائري مازندراني سمناني
جلالي فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واژه هاي تخصصي پزشكي كتاب كامل الصناعه الطيبه تاليف علي بن العباس
ميري سيده فرشته(تاریخ دفاع: 1395/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
الهجاء في حوليات السيد حيدر الحلي الحسينيه
زهراب حيدر(تاریخ دفاع: 1397/06/31) ، مقطع : دكتري
گرايش هاي انتقادي در رمان مدن الملح عبدالرحمن منيف
عظيم خاني الناز(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اصالت و غربگرايي در آثار عباس محمود عقاد
ساكي شيوا(تاریخ دفاع: 1396/04/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زن در دو مكتب كلاسيك و رومانتيسم در پرتو نظريه فمنيسم
فخاري فهيمه(تاریخ دفاع: 1395/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
الاستراتيجيات التواصلية في شعر أحمد عبد المعطي حجازي
فيروزپور مرضيه(تاریخ دفاع: 1397/04/13) ، مقطع : دكتري
السيميائية في شعر أبي تمام
سالمي علي(تاریخ دفاع: 1397/04/13) ، مقطع : دكتري
ترجمه و نقد موسوعة اللهجة الكويتية
سواري ليلا(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه عربي و نقد فرهنگ دانش آموز سخن
تاروردي لو هادي(تاریخ دفاع: 1400/04/28) ، مقطع : دكتري
تمظهرات ما وراء السرد في روايتي أحياء في البحر الميت واعترافات كاتم الصوت لمؤنس الرزاز
بهشتي زهرا(تاریخ دفاع: 1398/10/08) ، مقطع : دكتري
ترجمه كتاب البخلاء جاحظ و بررسي افكار و انديشه هاي وي
آتش روز حبيب(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : دكتري
ترجمه فارسي بخش سوم معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية
غني نژاد وحيد(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شعر ابي المحاسن الكربلائي دراسة بيانية
ال ساجت باسم(تاریخ دفاع: 1400/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسی و برگردان «لافتات» هفتگانه احمد مطر
(2020-12-12)
مختارات من النصوص الأدبیة فی العصر العباسی الثانی
(2017-12-31)
«الإنشاء الأوّل» تعلیم الإنشاء العربیّ للطلاّب الإیرانیّین (1)
(2017-08-23)
فرهنگ واژه های شعر عربی از دوره جاهلی تا پایان عصر اموی (از المجانی الحدیثه جلد 1 و 2)
(2016-12-11)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
دكتري - شعر معاصر عربي   (5 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبيات عربي , گرایش : زبان و ادبيات عربي
گویش عراقی   (30 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ترجمه
گویش عراقی   (51 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ترجمه
متون نظم و نثر دوره مغولی، مملوکی و عثمانی   (234 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات
دكترى- تحلیل شعر قدیم   (230 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات
ارشد- تحلیل و نقد شعر و نثر از آغاز   (225 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات
ارشد- تحلیل و نقد شعر دوره معاصر   (215 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات
متون نظم دوره جاهلی   (235 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : متون
تحلیل ونقد شعر دوره عباسی   (287 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
متون نظم و نثر اندلس   (296 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
تحلیل نثر از آغاز تا دوره معاصر   (296 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی
متون نثر از جاهلی تا پایان اموی   (287 بار دانلود)
رشته : زبان و ادبیات عربی , گرایش : ادبیات عربی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی زبان وادبیات عرب، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه سمنان، ایران
sh.ameri@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس